Zaznacz stronę

„Not set” w Google Analytics pokazuje się w momencie, gdy:

– Konto Adwords nie jest połączone z Analytics. Wtedy kampanie Adwords będą pokazywały się jako nierozpoznane i pojawi się NOT SET. Połączenie tych kont sprawi, że otrzymamy szczegółowe dane.
– Konta są połączone ze sobą , ale część ruchu pochodzi z innych kampanii, które nie są na połączonym koncie Adwords. Wówczas również może pokazać się NOT SET. Możesz również porównać statystki z Adwords z Analytics. Jeśli pojawi się więcej wizyt w Analytics to pochodzą one z niezdefiniowanych kampanii.