Zaznacz stronę

<ol> Uporządkowoana lista</o>
<ul>Nieuporządkowana lista</ul>
<li>Elementy listy</li>
<p>Akapit</p>
<q>Cytat</q>
<sub>Indeks dolny</sub>
<sup>Indeks górny</sup>
<table>Tabela</table>
<td>komórka tabeli</td>
<tr>Rząd tabeli</tr>
<th>Nagłówek tabeli</th>
<figcaption>podpis ilustracji</figcaption>
<header> semantyczny znacznik nagłówka strony</header>
<head>Nagłówek dokumentu HTML</head>
<footer> semantyczny znacznik stopki strony</footer>
<mark> podświetla tekst</mark>
<nav> semantyczny znacznik elementów nawigacyjnych</nav>
<iframe>Ramka pływająca</iframe>
<hr>Linia pozioma</hr>
<frameset> NIeobsługiwany w HTM5 – obejmuje ramki</frameset>
<font> NIeobsługiwany w HTM5 – określa font</font>
<div>Sekcja kodu</div>
<br></br>
<body>główna część dokumentu HTML</body>
<!— -komentarze – ->
&nbsp; spacja