Zaznacz stronę

Podstawy HTML cz.4

– <table> wiersze <tr> </tr> w wierszach wstawiamy 2komórki <td></td> <td></td> – szerokość komórki <td style=”width: 200px; „></td> – obramowanie tabeli <table border>...

Podstawy HTML cz. 2

– nagłówki w sekcji body <h1> do <h6> – znacznik <p> to akapity tworzony w <body> – nowy wiersz br, nie ma on znacznika kończącego – znacznik <hr> też nie ma znacznika kończącego, oznacza linię – parametr...