Zaznacz stronę

Efekt usieciowienia (network effect)

Przykładem mogą być aukcje oraz komunikatory internetowe. Efekt usieciowienia w przypadku aukcji internetowych występuje, gdy dołączenie nowego użytkownika skutkuje większą podażą produktów lub większym popytem na nie, a w przypadku komunikatorów internetowych...