Zaznacz stronę

Strona /polityka_prywatności
Te strony nie muszą być indeksowane, zatem warto je zablokować. Zastosuj dla strony polityki prywatności znacznik meta dla robotów (<meta name=”robots” content=”noindex,nofollow” />)

Warto też tego typu znaczniki zastosować na stronie logowania, czy rejestracji. To miejsca, gdzie roboty przeszukujące i tak się nie zalogują/nie zarejestrują więc nie ma powodu by zezwalać im na indeksację linków.