Zaznacz stronę

Podstawowe elementy języka html to znaczniki:

– Znaczniki otwierające < > i zamykające </ >

– Znaczniki piszemy małymi literami, np. <b>przykład</b>

– zapisujemy to jako index.html

– prawidłowe kodowanie znaków, wklejamy ją w sekcji head. standard kodowania utf-8, w ten sposób pokażą się nasze polskie ogonki.

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

 

<html>
<head>
tu umieszczamy tytuł naszej strony <title>, nagłówki
<body>
<h1>nagłówek 1</h1>
<h6>nagłówek 6</h6>
Cała zawartość strony
</body>
</head>
</html>