Zaznacz stronę

1. sprawdzaj słowa w raporcie wyszukiwania hasła i dodawaj słowa o wysokim CTR
2. Słowa z niskim CTR należy suwać, ponieważ obniżają WJ dla danego słowa
3. Im wyższy wynik jakości tym mniej będziemy płacić.
4. Im wyższa pozycja tym wyższy CTR a tym samym wyższy WJ
5. Jeżeli naszym celem jest zbieranie danych o klientach, e-maile to musimy posiadać politykę prywatności
6. Możemy spokojnie wstrzymywać słowa – nie wpływają one na Wynik Jakości
7. Stosowanie zbyt ogólnych słów (dopasowanie zbliżone) nie wpływa dodatnio na czynnik trafności reklamy. SŁowa zbyt ogólne często nie pasują do naszej reklamy, doodatkowo wpływa to na niższy CTR
8. Prowadząc kampanię skierowaną na sieć reklamową warto spróbować i aktywować kampanię w rozliczeniu za 1000 wyświetleń CPM (cost per mile)
9. Warto utworzyć nową kampanię skierowaną na urządzenia mobilne i kierować userów na strony docelowe przygotowane pod te urządzenia

Zbadaj potencjał grup reklamowych:
1. Pobierz raport z konta wraz z kolumną wyni jakości i słowa.
2. Dodajemy nową kolumnę, w której umieszczamy efekt mnożenia wyniku z kolumny „wynik jakości” oraz „liczbę wyświetleń”

Kampanie na miejsca w rozliczeniu CPM tutaj ważna jest jakość
Chcąc ocenić jakość naszych działań na kampanii w sieci reklamowej patrz głównie na CTR – mówi o tym jak radzi sobie dana reklama