Zaznacz stronę

 

  • Zamknięcie sesji – po 30 minutach nieaktywności lub po zakmnięciu przeglądarki
  • W przypadku usunięcia plików cookie user staje sie nowym usererm
  • Współczynnik wyjść – procent w jakim wybrana strona była ostatnią którą user widział przed opuszczeniem serwisu