Zaznacz stronę

Przy pozycjonowaniu ważne, aby podstrona A mogła linkować do podstrony B,C, D. Ale nie powinno być sytuacji, w której podstrona A ma wiele odsyłaczy do podstrony B.

1. Przy linkowaniu ważne, aby IP pochodziły z rożnych bloków C.
np. 123.45.67.890

A to 123
B to 45
C to 67

2. Dużo lepiej jest używać adresów statycznych niż dynamicznych jest to lepiej traktowane przez roboty i lepiej indeksowane. Linki mają być statyczne (im dłużej taki link będzie wisiał na danej podstronie tym jego moc będzie większa). Stosowanie rotacyjnych linków to ryzyko, bo Google banuje takie strony.

3. Przy linkowaniu należy uważać, aby strona nie wpadła w filtr. (zobacz artykuł „strona dostaje filtra/bana„)

4. Czy istnieją złe linki?

TAK. Przeważnie pochodzą z farmy linków, bądź ze stron o tematyce erotycznej itp. mają słabą wartość. Lepiej unikać zdobywania tych linków. Nie zawsze link to link, czasem niektóre mogą nam zaszkodzić.