Zaznacz stronę

click fraud , czyli zjawisko klikania w boksy sponsorowane przez właścicieli firm konkurencyjnych
lub przez właścicieli witryn, na których te boksy się wyświetlają. Ponieważ reklamodawca płaci najczęściej za kliknięcie, a nie wyświetlenie boksu, click fraud prowadzą do szybkiego, nieefektywnego
wykorzystania budżetu promocji. Próbuje się z tym walczyć na kilka sposobów, przede wszystkim
systemy wyłapują nietypowe, niestandardowe sytuacje. Mowa tutaj między innymi o nagłym
wzroście kliknięć w reklamę, nietypowym rozkładzie geograficznym adresów IP, z których pochodzą
kliknięcia czy kilku kliknięciach z jednego IP w krótkim czasie.
System Google Adwords w swojej terminologii rozróżnia fałszywe kliknięcia i nieprawidłowe kliknięcia.
Poniżej znajduje się opis tych terminów pochodzący z zasobów Google.

Nieprawidłowe/ fałszywe kliknięcia to kliknięcia mające złe zamiary. Google dba, by reklamodawcy nie płacili za tego typu kliki.