Zaznacz stronę

W wordpress można dodać atrybut 'nofollow’ do linków zewnętrznych, wówczas każdy komentarz z ewentualnym linkiem będzie z artybutem „nofollow”.

Poniższy kod, umieszczony w pliku functions.php:
function wp_nofollow($content) {
return preg_replace_callback(’/<a[^>]+/’, 'wp_nofollow_callback’, $content);
}

function wp_nofollow_callback($matches) {
$link = $matches[0];
$site_link = get_bloginfo(’url’);

if(strpos($link, 'rel’) === false) {
$link = preg_replace(„%(href=S(?!$site_link))%i”, 'rel=”nofollow” $1′, $link);
}
elseif (preg_match(„%href=S(?!$site_link)%i”, $link)) {
$link = preg_replace(’/rel=S(?!nofollow)S*/i’, 'rel=”nofollow”’, $link);
}
return $link;
}
add_filter(’the_content’, 'wp_nofollow’);