Zaznacz stronę

Adres strony z www i bez www to zupełnie dwie różne strony. Zatem jeśli wstawimy na takich stron ten sam tekst będziemy mieć do czynienia z duplicate content, a tego Google nie lubi. Podobna sytuacja może mieć miejsce wówczas, gdy na końcu adresu URL mamy ukośnik / lub go nie ma to również dwie różne strony. Jeżeli będzie pozycjonować raz z tym ukośnikiem, a innym razem bez niego możemy zostać posądzeni o pozycjonowanie zduplikowanej treści. Można temu wszystkiemu zaradzić stosując przekierowanie 301 za pomocą pliku .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} ! -d
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.+)/$
RewriteRule ^( .+)/$ [R=301,L]